საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

Შეჩერდეს ონლაინ-სიცრცეში კრიტიკის გამო გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა

საქართველოს კონსტიტუციის მე-17 მუხლის პირველი პუნქტის პირველი წინადადების თანახმად, „აზრისა და მისი …