საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

გახდეს პირველადი დახმარების კურსი სავალდებულო საგანი უნივერსიტეტებში!

მოვითხოვოთ უნივერსიტეტებში დაემატოს საგანი - პირველადი დახმარების კურსი, რომელიც იქნება სავალდებულო …