საკონტაქტო ინფორმაცია
გახდეს პირველადი დახმარების კურსი სავალდებულო საგანი უნივერსიტეტებში!

საჭიროა 4991 ხელმოწერა

9
5000
ადრესატი:
  • განათლების და მეცნიერების სამინისტრო

გახდეს პირველადი დახმარების კურსი სავალდებულო საგანი უნივერსიტეტებში!

მოვითხოვოთ უნივერსიტეტებში დაემატოს საგანი - პირველადი დახმარების კურსი, რომელიც იქნება სავალდებულო და სრულიად უფასო.


მოქალაქე, რომელსაც სურს საკუთარი ქვეყნის განვითარება. თანამემამულეების გაძლიერება, მათი მზაობა კრიზისულ სიტუაციებში.

ვრცლად