საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

საქართველოში მომუშავე ონლაინ ბიზნესები გვესაუბრონ ქართულად

პეტიციის ხელმომწერები ვითხოვთ კანონს, რომელიც დაარეგულირებს საქართველოს ტერიტორიაზე რეგისტრირებული დ…