საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

შეღავათიანი მგზავრობა სკოლის მასწავლებლებს!

აღნიშნულ პეტიციაზე ხელისმომწერნი მოვითხოვთ: ქალაქ ქუთაისის საჯარო და კერძო სკოლის მასწავლებლებს დაუფ…