საკონტაქტო ინფორმაცია
შეღავათიანი მგზავრობა სკოლის მასწავლებლებს!

საჭიროა 1818 ხელმოწერა

182
2000
ადრესატი:
  • განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
  • ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
  • ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია
  • ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

შეღავათიანი მგზავრობა სკოლის მასწავლებლებს!

აღნიშნულ პეტიციაზე ხელისმომწერნი მოვითხოვთ: ქალაქ ქუთაისის საჯარო და კერძო სკოლის მასწავლებლებს დაუფინანსდეთ მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის 50 % . 

პედაგოგებს ყოველდღიურად გვიწევს მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილება, რაც დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული . გთხოვთ, ქალაქ ქუთაისის მერიას გაითვალისწინოთ ეს საკითხი უმოკლეს დროში .