საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

მართვის მოწმობის ქალაქის გამოცდის გადასახადის შემცირება.

მართვის მოწმობის ქალაქის გამოცდის რეგისტრაცის დროს მოქალაქე იხდის 90 (250) ლარს.  მოთხოვნა, შემცირდე…