საკონტაქტო ინფორმაცია
მართვის მოწმობის ქალაქის გამოცდის გადასახადის  შემცირება.

საჭიროა 9918 ხელმოწერა

82
10000
ადრესატი:
  • საქართველოს სახალხო დამცველი

მართვის მოწმობის ქალაქის გამოცდის გადასახადის შემცირება.

მართვის მოწმობის ქალაქის გამოცდის რეგისტრაცის დროს მოქალაქე იხდის 90 (250) ლარს. 

მოთხოვნა, შემცირდეს გამოცდაზე რეგისტრაციის საფასური.


მართბის მოწმობის ქალაქის გამოცდის გადასახადის შემცირება.

ვრცლად