საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

დაუყოვნებლივ გადაიჭრას საკითხი უპატრონო (ქუჩის )ძაღლებთან დაკავშირებით

დაუშვებელია ცხოველების (ძაღლების) მიტოვება... ისინი საფრთხეს უქმნიან მოსახლეობას... აუცილებელია შეიქ…