საკონტაქტო ინფორმაცია
დაუყოვნებლივ გადაიჭრას საკითხი უპატრონო (ქუჩის )ძაღლებთან დაკავშირებით

საჭიროა 4995 ხელმოწერა

5
5000
ადრესატი:
  • საქართველოს პარლამენტი

დაუყოვნებლივ გადაიჭრას საკითხი უპატრონო (ქუჩის )ძაღლებთან დაკავშირებით

დაუშვებელია ცხოველების (ძაღლების) მიტოვება... ისინი საფრთხეს უქმნიან მოსახლეობას... აუცილებელია შეიქმნას ჯგუფი , რომელიც გადაჭრის ამ პრობლემას. 


მაკა შენგელია... დავიბადე 1988 წელს... მყავს შვილი ,ყველაზე ძვირფასი...

ვრცლად