საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

საქართველოში ბიოსამედიცინო კვლევაში ლაბორატორიული ცხოველების გამოყენების საკანონმდებლო რეგულირების შემოღების თაობაზე

საქართველოს განათლენბისა და მეცნიერების სამინისტროს, საქართველოს პარლამენტის განათლებისა და მეცნიერე…