საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

კახეთის რკინიგზის აღდგენის მოთხოვნით

ხელმომწერები ვითხოვთ კახეთის რკინიგზის აღდგენასა და მის სრულფასოვან ფუნქციონირებას