საკონტაქტო ინფორმაცია
კახეთის რკინიგზის აღდგენის მოთხოვნით

საჭიროა 3883 ხელმოწერა

1118
5001
ადრესატი:
  • ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

კახეთის რკინიგზის აღდგენის მოთხოვნით

ხელმომწერები ვითხოვთ კახეთის რკინიგზის აღდგენასა და მის სრულფასოვან ფუნქციონირებას


სამოქალაქო დარბაზი არის არასამთავრობო, არასამეწარმეო ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს რეგიონების განვითარების მიმართულებით. 

ვრცლად