საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

დარიცხული ხელფასის დეტალური ასახვა SMS შეტყობინებებში

მოგეხსენებათ თითოეული ჩვენგანის ხელფასის დარიცხვის შეტყობინებაში მითითებულია მხოლოდ ის თანხა, რაც და…