საკონტაქტო ინფორმაცია
შეიქმნას მშენებლობის მაკონტროლებელი ორგანო

საჭიროა 9935 ხელმოწერა

65
10000
ადრესატი:
  • საქართველოს მთავრობა
  • საქართველოს პარლამენტი

შეიქმნას მშენებლობის მაკონტროლებელი ორგანო

უკვე რამდენიმე ათეული წელია საქართველოში არ არსებობს მშენებლობის ხარისხის მაკონტროლებელი ორგანო, რაც იწვევს დიდ საფრთხეს არამხოლოდ მიწისძვრების და სხვა ბუნებრივი კატაკლიზმების დროს, არამედ ადამიანის ყოველდღიური ცხოვრების ფიზიკური, მენტალური ჯანმრთელობის განადგურების თვალსაზრისით. 

ამ  მიზეზთა  გათვალისწინებით აუცილებელია საზოგადოებამ დააფიქსიროს მისი მკაფიო პოზიცია, მიუთითოს და მოთხოვოს სახელმწიფოს შექმნას მაკონტროლებელი ორგანო, რომელიც მშენებლობის იდეიდან მშენებლობის დასრულებმადე იქნება პროცესის თანამონაწილე. განახორციელებს მუდმივ მონიტორინგს და იქნება პასუხილმგებელი მის საბოლოო შედეგზე. 


ჟურნალისტი, არქიტექტურათმცოდნეობის დოქტორი

ვრცლად