საკონტაქტო ინფორმაცია
მოვითხოვთ მიხეილ სააკაშვილის გასამართლებას ჰააგის სასამართლოს მიერ!

საჭიროა 9843 ხელმოწერა

157
10000
ადრესატი:

მოვითხოვთ მიხეილ სააკაშვილის გასამართლებას ჰააგის სასამართლოს მიერ!

სახელმწიფოს და ადამინის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულისთვის მოვითხოვთ ჰააგის სასამართლოს მიერ მიხეილ სააკაშვილის გასამართლებას!!