საკონტაქტო ინფორმაცია
მოვითხოვთ მიხეილ სააკაშვილის გასამართლებას ჰააგის სასამართლოს მიერ!

საჭიროა 9880 ხელმოწერა

120
10000
ადრესატი:

მოვითხოვთ მიხეილ სააკაშვილის გასამართლებას ჰააგის სასამართლოს მიერ!

სახელმწიფოს და ადამინის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულისთვის მოვითხოვთ ჰააგის სასამართლოს მიერ მიხეილ სააკაშვილის გასამართლებას!!