საკონტაქტო ინფორმაცია
მვითხოვთ ნაციონალური მოძრაობის კანონგარეშედ გამოცხადებას!

საჭიროა 4814 ხელმოწერა

186
5000
ადრესატი:

მვითხოვთ ნაციონალური მოძრაობის კანონგარეშედ გამოცხადებას!

ქართული საზოგადეობის წინაშე ჩადენილი საშინელი დანაშაულებების გამო მოვითხოვთ ნაციონალური მოძრაობის კანონგარეშედ გამოცხადებას!!