საკონტაქტო ინფორმაცია
მვითხოვთ ნაციონალური მოძრაობის კანონგარეშედ გამოცხადებას!

საჭიროა 4803 ხელმოწერა

197
5000
ადრესატი:

მვითხოვთ ნაციონალური მოძრაობის კანონგარეშედ გამოცხადებას!

ქართული საზოგადეობის წინაშე ჩადენილი საშინელი დანაშაულებების გამო მოვითხოვთ ნაციონალური მოძრაობის კანონგარეშედ გამოცხადებას!!