საკონტაქტო ინფორმაცია
საქართველოს მოქალაქეობის მიღება საინგილოში მცხოვრები ქართველებისთვის (ჰერთი, საინგილო)

საჭიროა 9766 ხელმოწერა

234
10000
ადრესატი:
  • საქართველოს მთავრობა
  • საქართველოს პარლამენტი
  • საქართველოს პრეზიდენტი
  • საქართველოს სახალხო დამცველი

საქართველოს მოქალაქეობის მიღება საინგილოში მცხოვრები ქართველებისთვის (ჰერთი, საინგილო)

საინგილოში (ჰერეთი) მცხოვრები ქართველები, რომლებსაც სურთ მიიღონ საქართელოს მოქალაქეობა და რომლებიც წლებია იბრძვიან ამისთვის. მიუხედავად იმისა რომ არანაირი რეაგირება არაა უწყებების მხრიდან.
 ჩვენი მიზანია რაც შეიძლება ბევრმა ადამიანმა მოაწეროს ხელი ამ პეტიციას, რათა შემდგომ გადავაგზავნოთ შესაბამის უწყებებში. ამის საფუძველზე შესაძლებელი გახდება მივიღოთ საქართველოს მოქალაქეობა.
  თითოეული ადამიანს საინგილოში, ვინც ეთნიკურად ქართველია, გვსურს მვიღოთ მოქალაქეობა. ეს იქნება იმის დასტური რომ ჩვენ საქართველოს სრულუფლებიანი წევრები ვართ.


საინგილოში (ჰერეთი) მცხოვრები ქართველები, რომლებსაც სურთ მიიღონ საქართელოს მოქალაქეობა და რომლებიც წლებია იბრძვიან ამისთვის. მიუხედავად იმისა რომ არანაირი რეაგირება არაა უწყებების მხრიდან. ჩვენი მიზანია რაც შეიძლება ბევრმა ადამიანმა საინგილოდან  მოაწეროს ხელი ამ პეტიციას, რათა შემდგომ გადავაგზავნოთ შესაბამის უწყებებში. ამის საფუძველზე შესაძლებელი გახდება მივიღოთ საქართველოს მოქალაქეობა.  თითოეული ადამიანს საინგილოში, ვინც ეთნიკურად ქართველია, გვსურს მვიღოთ მოქალაქეობა. ეს იქნება იმის დასტური რომ ჩვენ საქართველოს სრულუფლებიანი წევრები ვართ.

ვრცლად