საკონტაქტო ინფორმაცია
მოვითხოვოთ კინოთეატრებში ფილმების ქართულად თარგმნა!

საჭიროა 9954 ხელმოწერა

46
10000
ადრესატი:
  • კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

მოვითხოვოთ კინოთეატრებში ფილმების ქართულად თარგმნა!

მოვითხოვოთ, რომ საქართველოს კინოთეატრებში აუცილებელი გახდეს ფილმების მშობლიურ ენაზე, ქართულად თარგმნა. მართალია, კანონით აუცილებელია ფილმების ქართულად თარგმნა, მაგრამ, სამწუხაროდ, ამას არავინ არ აქცევს ყურადღებას! ნუ მივცემთ უფლებას კინოთეატრებს, რომ დაარღვიონ კანონი და ისე მიითვისონ ფული!