საკონტაქტო ინფორმაცია
ჩვენ გვინდა ჯგუფმა crossroad მა გამოუშვას ალბომი

დასრულებული

101
100
ადრესატი:
  • სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო
  • კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

ჩვენ გვინდა ჯგუფმა crossroad მა გამოუშვას ალბომი