საკონტაქტო ინფორმაცია
რუსთავის ქუჩებს საპირფარეშოები სჭირდებათ

საჭიროა 1480 ხელმოწერა

20
1500
ადრესატი:
  • საქართველოს მთავრობა

რუსთავის ქუჩებს საპირფარეშოები სჭირდებათ

ჩვენი პროექტი მიზნად ისახავს რისთავის ქუჩებში კეთილმოწყობილი საპირფარეშოების არსებობას, რაც სავალდებულო და აუცილებელია ქალაქის ინფრასტრუქტურისთვის