საკონტაქტო ინფორმაცია
აღდგეს ქ.ბოლნისში არსებული კინოთეატრი !

დასრულებული

100
100
ადრესატი:
  • საქართველოს პარლამენტი
  • საქართველოს მთავრობა
  • კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

აღდგეს ქ.ბოლნისში არსებული კინოთეატრი !

ჩვენს ქალაქში არ არის არანაირი გასართობი ახალგაზრდებისთვის . უმორჩილესად გთხოვთ აღგვიდგინოთ კინოთეატრი .