საკონტაქტო ინფორმაცია
გაყალბებული ხმები

დასრულებული

1538
1000
ადრესატი:

გაყალბებული ხმები

2022 წლის 28 მაის თქვენი გადაცემა პრაიმ ჰაუსში , იყო ხმის მიცემის პრობლემა , კერძოდ გაითიშა ლაშა მაზანაშვილის ნომერი , რის გამოც შეუძლებელი ხდებოდა მასზე ხმის მიცემა , ამიტომ გთხოვთ გარკვიოთ ეს იყო ტექნიკური პრობლემა თუ გამიზნულად ჩადენილი , ორივე შემთხვევაში ბათილად გამოაცხადოთ და პროექტში დააბრუნოთ ლაშა მაზანაშვილ


რუსთავის 2_ის მიერ დაჩაგრული მაყურებელი

ვრცლად