საკონტაქტო ინფორმაცია
გაუქმდეს თაღლითური თამაშები - პირამიდა

საჭიროა 5992 ხელმოწერა

8
6000
ადრესატი:
  • საქართველოს მთავრობა

გაუქმდეს თაღლითური თამაშები - პირამიდა

გაუქმდეს თაღლითური თამაშები რომლებიც ადამიანებს დიდ ზარალში აგდებს,  გასულ კვირებში დაიხურა  ტესლავიდეომედია,ლისტი . ასევე ადამიანებს სთხოვდნენ ჩაერიცხათ 200$ თანხის ოდენობით რათა გამოეტანათ დაგროვილი თანხა ასევე გამოჩნდა კიდევ სხვა: ოზასი, ვიპკომბი, ვინრიჩჯობ