საკონტაქტო ინფორმაცია
არ გამოუშვათ დასუფთავების სამსასახურის მანქანები პიკის საათში

საჭიროა 395 ხელმოწერა

105
500
ადრესატი:
  • თბილისის მერია

არ გამოუშვათ დასუფთავების სამსასახურის მანქანები პიკის საათში

გამომდინარე იქიდან რომ 6იდან 8მდე ძალიან ჭირს ქალაქში გადაადგილება, მითუმეტეს ვიწრო ქუჩებზე მოვითხოვთ აეკრძალოს ყველა დასუფთავების სამსახურის მანქანას ქალაქში მოძრაობა. ქალაქის დასუფთავება მოხდეს 17:00 საათამდე და 21:00 ის შემდეგ.