საკონტაქტო ინფორმაცია
აიკრძალოს საქართველოში აზარტული თამაშები

საჭიროა 49760 ხელმოწერა

240
50000
ადრესატი:
  • საქართველოს პრეზიდენტი
  • საქართველოს მთავრობა
  • საქართველოს პარლამენტი

აიკრძალოს საქართველოში აზარტული თამაშები