საკონტაქტო ინფორმაცია
Arctic Monkeys საქართველოში

საჭიროა 930 ხელმოწერა

70
1000
ადრესატი:
  • კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

Arctic Monkeys საქართველოში

იქნებ ოდესმე ჩვენც ვეზიაროთ ტერნერის ხმის მოსმენას... (წელს თუ არა, მომავალ წელს მაინც)