საკონტაქტო ინფორმაცია
მიწების გაყიდვის აკრძალვა უცხოელებზე

დასრულებული

51
50
ადრესატი:
  • საქართველოს მთავრობა

მიწების გაყიდვის აკრძალვა უცხოელებზე

აიკრძალოს მიწების გაყიდვა უცხოელებზე ეს სიკეთეს არ მოუტანს ქვეყანას,ქართველ გლეხს მიეცით საშუალება რომ თავისი პროდუქტის რეალიზაცია მოახდინოს ნორმალურად და არ დაჭირდება საქართველოში მიწას გაყიდვა.