საკონტაქტო ინფორმაცია
არ გაუქმდეს გადაცემა

საჭიროა 977 ხელმოწერა

23
1000
ადრესატი:
  • კომუნიკაციების ეროვნული კომისია
  • საქართველოს პრეზიდენტი
  • საქართველოს პარლამენტი

არ გაუქმდეს გადაცემა

მოვთხოვოთ ხარისხის არხს არ გააუქმოს გადაცემა "დასაბამიდან სასუფევლამდე". კერძოდ არ დაიშალოს გიორგი ასათიანის და დავით გიორგობიანის დუეტი, რომელიც საქართველოს მოსახლეობის განუყოფელი ნაწილი გახდა.