საკონტაქტო ინფორმაცია
აიკრძალოს ‼‼‼ ბადრი შუბლაძის გადაცემებში მიწვევა, მასზე ფიზიკური/სიტყვიერი შეურაცხყოფის მიყენების მიზნით !

საჭიროა 9999 ხელმოწერა

1
10000
ადრესატი:
  • კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

აიკრძალოს ‼‼‼ ბადრი შუბლაძის გადაცემებში მიწვევა, მასზე ფიზიკური/სიტყვიერი შეურაცხყოფის მიყენების მიზნით !

https://youtu.be/1nEV4BRxquk