საკონტაქტო ინფორმაცია
მოვითხოვოთ ველო ტრასები თბილისში.

დასრულებული

5001
5000
ადრესატი:
  • საქართველოს მთავრობა
  • თბილისის საკრებულო
  • თბილისის მერია

მოვითხოვოთ ველო ტრასები თბილისში.

მოვითხოვოთ ველოტრასების შექმნა თბილისში. ამით ჩვენ გვექნება:
- მეტად სუფთა და ჯანსაღი გარემო
- მეტად წყნარი და მშვიდი ქალაქი
- გაცილებით ნაკლები საგზაო დატვირთვა, ანუ ბევრად ნაკლები მანქანა და საცობი (traffic).
- ველო-ტურისტული ქალაქი
- ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღი გარემო
- ჯანსაღი ცხოვრების რეალობა.