საკონტაქტო ინფორმაცია
5 იანვარს მიენიჭოს დიდგოჭობის სახელი და გამოცხადდეს უქმე დღედ

საჭიროა 49347 ხელმოწერა

653
50000
ადრესატი:
  • საქართველოს მთავრობა

5 იანვარს მიენიჭოს დიდგოჭობის სახელი და გამოცხადდეს უქმე დღედ

ჩვენი მიზანია 5 იანვარი გამოვაცხადოთ უქმე დღედ, რათა მომავალი წლიდან, ყოველ 5 იანვარს თავისფულად დავტკბეთ ამ დღით და ვიმღეროთ დურურმ, დურურუმ დღეს ხუთი იანვარია.