საკონტაქტო ინფორმაცია
შეუნარჩუნდეს სახელი

საჭიროა 2474 ხელმოწერა

2526
5000
ადრესატი:
  • თბილისის მერია
  • თბილისის საკრებულო

შეუნარჩუნდეს სახელი

ჩვენ, საქართველოს მოქალაქეები, წინამდებარე პეტიციაზე ხემოწერით გამოვხატავთ პოზიციას, რომელიც გულისხმობს "ვარდების რევოლუციის" მოედნისთვის სახელის შენარჩუნების მოთხოვნას და მივმართავთ თბილისის მერიას, თბილისის საკრებულოს და ყველა პასუხისმგებელ თუ უფლებამოსილ სახელმწიფო ორგანოს, გაითვალისწინოს მოქალაქეების მოთხოვნა და შეუნარჩუნდეს არსებული სახელი "ვარდების რევოლუციის მოედანს".