საკონტაქტო ინფორმაცია
ხმაურიანი გადაადგილება, ავტომობილების, მოტოციკლების.

საჭიროა 2970 ხელმოწერა

30
3000
ადრესატი:
  • თბილისის მერია

ხმაურიანი გადაადგილება, ავტომობილების, მოტოციკლების.

დაწესდეს, კონკრეტული ზღვარი, ხმაურის დონის დასარეგულირებლად ქალაქში. მანქანის გადაადგილების დროს.