საკონტაქტო ინფორმაცია
სამარშუტო ტაქსები

დასრულებული

1000
1000
ადრესატი:
  • დუშეთის მუნიციპალიტეტი

სამარშუტო ტაქსები

ქალაქ დუშეთის სამარშუტო ტაქსების ღირებულება გაიზარდა 2.5 ლარამდე, მოსახლეობა მოითხოვს რომ ღირებულება დაუბრუნდეს პირვანდელ ფასს 1,5 ლარს. ხოლო სტუდენტებისათვის დაწესებული იქნას შეღავათები. ასევე გამოსწორდეს სამარშუტო ტაქსების გასვლის გრაფიკი.