საკონტაქტო ინფორმაცია
უპატრონო ძაღლები

საჭიროა 1994 ხელმოწერა

6
2000
ადრესატი:
  • საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

უპატრონო ძაღლები

გამკაცრდეს ცხოველთა მიმართ ძალადობაზე სასჯელი