საკონტაქტო ინფორმაცია
გაუქმდეს ონლაინ კრედიტები საქართველოში

საჭიროა 5534 ხელმოწერა

4466
10000
ადრესატი:
  • საქართველოს ეროვნული ბანკი

გაუქმდეს ონლაინ კრედიტები საქართველოში

მოვითხოვთ გაუქმდეს კაბალური პირობების მქონე ონლაინ მიკრო საფინანსო ორგანიზაციები საქართველოში !


მსგავსი პეტიციები