საკონტაქტო ინფორმაცია

ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

გაუქმდეს ონლაინ კრედიტები საქართველოში

საჭიროა 5539 ხელმოწერა

4461
10000
ადრესატი:
  • საქართველოს ეროვნული ბანკი

გაუქმდეს ონლაინ კრედიტები საქართველოში

მოვითხოვთ გაუქმდეს კაბალური პირობების მქონე ონლაინ მიკრო საფინანსო ორგანიზაციები საქართველოში !


მსგავსი პეტიციები