საკონტაქტო ინფორმაცია
პეტიცია არქიტექტორთა სერთიფიცირების თაობაზე

დასრულებული

350
350
ადრესატი:
  • საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარეს

პეტიცია არქიტექტორთა სერთიფიცირების თაობაზე

ყურადღებით ვაკვირდებით არქიტექტორთა სერთიფიცირების კანონ-პროექტზე მუშაობის პროცესს. გავეცანით თბილისის მერიის და არქიტექტორთა კავშირის მიერ წარმოდგენილ შემოთავაზებებს. საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე ვითხოვთ:

  • კომიტეტის მხრიდან უარყოფილი იქნას ქ. თბილისის მერიის წინადადება.
  • სერთიფიცირება განხორციელდეს არა მუნიციპალური, არამედ სახელმწიფო მასშტაბით.
  • სერთიფიკატი გაიცეს სამუშაო გამოცდილებისა და პრაქტიკის გათვალისწინებით.
  • ჯგუფის წარმომადგენლებს მიეცეთ საშუალება მონაწილეობა მიიღონ სამეცნიერო საბჭოს მუშაობის პროცესში.

საინიციატივო ჯგუფი „+1“