საკონტაქტო ინფორმაცია
წყლის პრობლემის მოგვარება

საჭიროა 2885 ხელმოწერა

2115
5000
ადრესატი:
  • საქართველოს მთავრობა
  • საქართველოს პარლამენტი

წყლის პრობლემის მოგვარება

ვითხოვთ რუსთავში წყლის პრობლემის მოგვარებას