საკონტაქტო ინფორმაცია
გაიხსნას კინოთეატრი რუსთავში

საჭიროა 6221 ხელმოწერა

779
7000
ადრესატი:
  • საქართველოს მთავრობა
  • საქართველოს პარლამენტი

გაიხსნას კინოთეატრი რუსთავში

რუსთავში ამ დროისათვის არანაირი გასართობი არ არის ჩვენ ვითხოვთ კინოთეატრს.ასევე ეს დაეხმარება რუსთავში ბიზნესის განვითარებას.