საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

პეტიცია არქიმედეს გლობალ ჯორჯიას გაკონტრებასთან დაკავშირებით

თუ თვლით რომ უსამართლობის და არაადამიანურობის ზეიმია 31 დეკემბერს კოპანიის გაკოტრება და 1000-მდე ოჯა…