საკონტაქტო ინფორმაცია
პეტიცია არქიმედეს გლობალ ჯორჯიას გაკონტრებასთან დაკავშირებით

საჭიროა 313 ხელმოწერა

687
1000
ადრესატი:

პეტიცია არქიმედეს გლობალ ჯორჯიას გაკონტრებასთან დაკავშირებით

თუ თვლით რომ უსამართლობის და არაადამიანურობის ზეიმია 31 დეკემბერს კოპანიის გაკოტრება და 1000-მდე ოჯახის შემოსავლის გარეშე დატოვება ხელი მოაწერეთ პეტიციას!