საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

არა სასერტიფიკაციო გამოცდების გაუქმებას

პეტიციის ხელმომწერნი ვეწინააღმდეგებით სასერტიფიკაციო გამოცდების გაუქმებას!