საკონტაქტო ინფორმაცია
არა სასერტიფიკაციო გამოცდების გაუქმებას

საჭიროა 29925 ხელმოწერა

75
30000
ადრესატი:

არა სასერტიფიკაციო გამოცდების გაუქმებას

პეტიციის ხელმომწერნი ვეწინააღმდეგებით სასერტიფიკაციო გამოცდების გაუქმებას!