საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

პროტესტი ცხოველების მსხვერპლშეწირვას

პეტიცია საკანონმდებლო ინიციატივის უფლების მოპოვების, შემდგომში კანონის სახით მიღების და ცხოვრებაში ი…