საკონტაქტო ინფორმაცია
პროტესტი ცხოველების მსხვერპლშეწირვას

საჭიროა 2884 ხელმოწერა

116
3000
ადრესატი:
  • საქართველოს მთავრობა
  • საქართველოს პარლამენტი

პროტესტი ცხოველების მსხვერპლშეწირვას

პეტიცია საკანონმდებლო ინიციატივის უფლების მოპოვების, შემდგომში კანონის სახით მიღების და ცხოვრებაში იმპლემენტაციის (განხორციელების) მიზნით, ეხება საქართველოში გავრცელებულ მავნე ჩვეულებას, რელიგიურ დღესასწაულებზე ან ზოგადად ცხოველების ე.წ. რელიგიური რიტუალებისთვის მსხვერპლშეწირვის აკრძალვას, რაც იწვევს უამრავ ნეგატიურ ეფექტს, მაგალითად იგივე გარემოს დაბინძურებას, კვების პროდუქტების ჰიგიენის და უსაფრთხოების დარღვევას, ცხოველებისადმი სისასტიკის პროპაგანდას და ა.შ.