საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

დავიცვათ არშობილი ბავშვებისა და მათი დედების უფლებები

საქართველოს კანონმდებლობა ცალკეულად ქალისა და ბავშვის უფლებებს იცავს, მაგრამ არ ითვალისწინებს იმ ბავ…