საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

საგანმანათლებლო ოლიმპიადების დაფინანსება სკოლის მოსწავლეთათვის

 ყველასთვის თვალსაჩინო და ფრიად საყურადღებო ფაქტს წარმოადგენს განათლების აუცილებლობა 21-ე საუკუნეში.…

ეკოლოგიური გამოწვევები მთელი საქართველოს მასშტაბით

 მიმდინარე გლობალური მასშტაბის ეკოლოგიური გამოწვევები ცალკეულ ინსტიტუტებს იძულებულს ხდის, გააღრმავონ…