საკონტაქტო ინფორმაცია
ეკოლოგიური გამოწვევები მთელი საქართველოს მასშტაბით

საჭიროა 41 ხელმოწერა

79
120
ადრესატი:
  • საქართველოს პარლამენტი

ეკოლოგიური გამოწვევები მთელი საქართველოს მასშტაბით

 მიმდინარე გლობალური მასშტაბის ეკოლოგიური გამოწვევები ცალკეულ ინსტიტუტებს იძულებულს ხდის, გააღრმავონ მათი მუშაობა ამ კონკრეტულ სფეროში. მივესალმები,რა არსებულ გარემოსდაცვით ორგანიზაციებს, გამოვთქვამ სასურველ-შესაძლებელ,შედეგზე ორიენტირებულ იდეას, გადახედულ იქნეს მიღებული დებულებები და ამ უკანასკნელის საფუძველზე თავიდან იქნეს აცილებული ხე-ტყის უკანონო ჩეხვა და ამას გარდა, უფლებამოსილი გაერთიანებების მიერ ცალკეული ბუნებრივი რესურსის რაციონალური მართვა. ამ ყველაფრის მიუხედავად, შემომაქვს შემოთავაზება, გაშენდეს ქარსაცავი ზოლები,როგორც დასავლეთ,ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. 

                                                          პატივისცემით, 

                                                            ნიკოლოზ გვალია