საკონტაქტო ინფორმაცია

პეტიციები

გაუქმდეს თბილისში ზოოპარკი / Stop build new Zoo in Tbilisi

დაუბრუნდნენ ზოოპარკის ცხოველები თავიანთ ბუნებრივ გარემოს, ან გადაეცნენ შესაბამისი ბუნებრივი პირობები…